TravelSMTP

Utgående e-post
Email
Skicka e-post genom att använda ditt eget e-postkonto:

> Mer info
E-postprogram
Setup
Att börja använda Travel SMTP är enkelt. Ladda ner instruktionerna för ditt e-postprogram här:

> Instruktioner
Börja använda Travel SMTP
Cart
Börja använda Travel SMTP nu:

> Beställ nu
Privat policy  -  Anti-spam policy  -  Regler och Vilkor
Dela på:          
 
Svenska
Button

Allmänna frågor


Om Travel SMTP:
► Vad är max storlek för en bifogad fil i en e-post?
Max storleken på en e-post (inkl. bifogande filer) som kan skickats är 30mb.
► Vad händer om begränsningen av datans max. kapacitet har nåtts?
Även om det sällan händer, är det möjligt att du skickar ut en hel del e-post (till exempel som nyhetsbrev) och din datatrafik har nådd en viss punkt. Ditt konto kommer aldrig blockeras omedelbart och du kommer fortfarande att kunna skicka ut e-postmeddelanden under en kort tid. Du kommer att få automatiskt ett meddelande från oss när din gräns är nästan uppnåtts. Du kan sedan välja att antingen uppgradera din datatrafik eller att frysa ditt konto.
► Ska det stå "ombud för" som huvudtitel i fältet "Från"?
► Hur kan jag undvika Gmail användare att se "Via host.travelsmtp.com" när jag skickar e-post till dem?
► Min ISP blockerar allt, hur kan jag skicka e-post ändå?
► Jag har glömt mitt lösenord...
Du kan begära ditt lösenord genom att klicka på länken "Logga in" i det övre, högra hörnet på skärmen. Klicka då på länken "Jag har glömt mitt användarnamn och lösenord". Ange en e-postadress som är registrerad hos oss, så skickas dina kontouppgifter till den e-postadressen.

Tekniska frågor och problem:
► Jag är utomlands och plötsligt kan jag inte skicka e-post längre
Kolla om kommunikationporter 587 och 2525 är blockerade; klicka på följande länkarna och kolla vilket meddelande du får:

► Port 587 check
► Port 2525 check

När du ser ett meddelande så här:

220 mail1.travelsmtp.com ESMTP Postfix 221 x.x.x Error: I can break rules, too. Goodbye.

betyder det att det portnumret inte är blockerat. Då är problemet 100% säkert på grund av en fel konfiguration i dina e-postprograms inställningar. Kontrollera dina inställningar med hjälp av motsvarande handledning för ditt e-postprogram. Om du inte ser meddelandet för båda portarna så är båda portarna blockerade av Internetleverantören i det landet. I så fall måste du använda anti-brandväggsinställningarna. Ändra SMTP-serverns adress och portnummer för ditt konto i dina e-postprogramkonfigurationer till ett av följande alternativ:

Serveradress: Portnummer: Kryptering:
smtp80.travelsmtp.com 80 STARTTLS eller vanlig anslutning
smtp80.travelsmtp.com 443 SSL

Portnummer 80 (http) och 443 (https) används för vanlig Internettrafik (när du besöker webbplatser). Våra e-postservrar på dessa portar kommer att bete sig som om de är en webbserver, så din brandvägg kommer att tro att du besöker en webbplats istället för att du skickar e-post. På detta sätt kommer du alltid att kunna skicka e-post.
► Jag kan inte skicka e-post från min iphone / blackberry, kan jag använda Travel SMTP?
Med Travel SMTP kan du altid skicka e-post med din smartphone, även på Wifi-platser och från hotell.
► Jag har installerat Travel SMTP och får ett felmedelande: "Client host rejected: Access denied".
Detta meddelandet skickas med Travel SMTP-servern när ditt e-postprogram försöker att skicka e-post utan att använda användarnamn och lösenord, eller när den använder ett felaktigt användarnamn och/eller lösenord. Vänligen kontrollera följande:

  • Kontrollera om ditt e-postprogram är konfigurerad att använda login verifiering (användarnamn och lösenord) för den utgående SMTP-servern.

  • Kontrollera om du har angett rätt inloggningsuppgifter för den utgående SMTP-servern.

  • Se till att inloggningsuppgifter du angav i ditt e-postprogram matchar exakt inloggningsinformationen du fick från Travel SMTP. Ibland, när du försöker kopiera och klistra in ditt lösenord från e-postmeddelandet som du har fått från oss kopierar den också ett tomt utrymme i slutet. Detta kommer naturligtvis att resultera i misslyckade inloggningsförsök. Dessutom är ditt lösenord skiftlägeskänsligt.
► Jag får ett "timeout" meddelande eller mina e-post lämnar inte min Outbox mapp.
Anledningen till detta kan vara ett av följande:

  • Du har konfigurerat ditt e-postprogram att använda SSL eller (START)TLS-anslutning, men du använder fel portnummer. Endast portarna 465 och 443 används av SSL. För (START)TLS kan du använda portarna 587, 2525 eller 80. Vänligen kontrollera instruktionerna för ditt e-postprogram för att se konfigurationer, adresser server och deras motsvarande portnummer och kryptering alternativ.

  • Det är möjligt att du sitter bakom en brandvägg som blockerar kommunikationen från dig till SMTPn. I så fall måste du byta till en av våra "anti-brandvägg" konfigurationsalternativ, som beskrivs i instruktionerna.
► Vad är skilnaden mellan SSL och TLS?
Både SSL och TLS är krypterade anslutningar. Istället för att skicka ett e-postmeddelande i klartext över internet krypteras datan så att e-posttrafiken mellan dig och SMTP-servern är oläslig för andra utom mottagaren av din e-post. Med en SSL-anslutning krypteras kommunikationen med ditt e-postprogram redan från början. Med en TLS (STARTTLS) anslutning finns det först ett slags handslag som förhandlar vilken typ av kryptering som ska användas, vilket är i klartext. E-postprogramet kommer sedan vänta på SMTP-servern att svara. I fall där ingen av krypteringsmetoderna stöds av någondera parter kan ditt e-postprogram fortfarande välja att byta till en vanlig anslutning. Med SSL är detta inte möjligt. Även om både SSL och STARTTLS krypterar inloggningen och själva e-postet kan de inte användas samtidigt. En SSL-konfigurerad SMTP-server kan inte kommunicera med en STARTTLS- konfigurerad e-postklient och tvärtom. Du får en "timeout" om du försöker ändå.